Ansökan om inglasning för resterande balkonger

Ang. inglasning för boende med balkong som vetter mot Mor Brittas väg, styrelsen hjälpte Lumon att skriva en ny ansökan vilken skickades till Kungsbacka kommun i slutet av oktober. Den skickades med brev enl. kommunens  eget önskemål. I mitten av december kontaktade styrelsen kommunen för att se hur de behandlat vår ansökan och fick då veta att de inte tagit emot någon – alls.

Lumon skickade ny ansökan, denna gång via epost och då fick vi i w950 ( 2019 vecka 50) svar att kommunen tagit emot densamma.

Styrelsen gör allt vi kan men det är inte så lätt när det kommer till samarbete med kommunen.

Vårt diarienr för den nya ansökan är 2019KC118094.

Fastighetsbeteckning Skårby 3:43


Värmen i lägenheterna

Elementens termostater i din lägenhet skall alltid vara uppskruvade på max. Det ger en ungefärlig temp på 21 grader mitt i rummen.

Fönster skall alltid vara stängda. 

Tilluftsventiler skall vara öppna. Om man upplever obehag av kyla kan man tillfälligt minska flödet i dem, eller stänga dem. Men då bör man öppna dem igen när man t ex åker hemifrån eller lägger sig.

All värme styrs från en värmecentral i huset. Den är dimensionerad för att ge 21 grader i husets alla rum.

Om strömmen går eller låset krånglar

Om du använder för många elektriska komponenter samtidigt i din lägenhet så att en huvudsäkring går så kommer strömmen till lägenheten att brytas. Då finns två val. Ett är gratis och ett får du själv betala för.

Vi har även fått rapporter från två boende i föreningen att deras vred på insidan på låset till ytterdörren har blivit löst, och då kan det bli problem med att låsa och låsa upp ytterdörren från insidan. Detta fixas enkelt genom att skruva fast vredet med en insexnyckel. Vi i styrelsen har en sådan insexnyckel till utlåning. Även här har du två alternativ. dessa alternativ är:

Alternativ 1, gratis. Du skickar du ett mail till styrelsens kontaktadress: kontakt@betula.se där du beskriver ditt problem. Vi är flera i styrelsen som kollar mailen varje dag, och du kommer med stor sannolikhet att kunna få hjälp av någon av oss i styrelsen att byta säkring, eller låna insexnyckel samma dag.

Alternativ 2, du själv betalar. Om du inte vill/har möjlighet att vänta på hjälp från styrelsen, så kan du kontakta Kungsriket fastighetsservice på telefonnummer: 0300 56 49 00. Då får du själv ansvara för att fråga Kungsriket hur mycket du kommer behöva betala och sedan själv betala fakturan som du får i brevlådan.