Årsmöte 2017

Årsmöte i Brf Betula i Kungsbacka hålls Söndag 2/4 kl. 15.00 i Björkrisskolans matsal.

 • Ärenden enligt stadgar.
 • Kallelse delas ut senast 2 veckor innan mötet.

Motioner
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 12/3. Motionerna skickas in via kontaktssidan här på hemsidan eller i brevlådan på Mor Brittas väg 5. Det finns inga regler för hur en motion ska skrivas, men ett förslag på utformning kan vara såhär: Read more

Rapport från årsmötet 8/5

I söndags 8/5 hade föreningen årsmöte i Tölögården och totalt fanns 25 lägenheter representerade på plats och två genom i förhand inlämnade fullmakter. Mötet inleddes med genomgång av förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning och samtliga delar godkändes och lades till handlingarna. Vidare gicks revisorns berättelse igenom och revisorn tillstyrkte styrelsens ansvarsfrihet i denna.

Mötet fortsatte med val av styrelse inför kommande period. Styrelsen kommer ha följande sammansättning under 2016-2017: Read more

Ändring av motion till årsmötet

En rättelse har gjorts i den inkomna motionen som gäller rökförbud. Styrelsen har tidigare valt att bifalla motionen men har nu valt att ändra till att ge avslag.

Orsaken till rättelsen är att det inkommit frågor och synpunkter kring motionen vilket gjort att vi valt att utreda förutsättningarna kring dess eventuella genomförande lite närmare. Vi har då funnit att rökförbudet som motionen föreslår inte kommer gå att genomföra i praktiken.

En uppdaterad version av motionen finns att läsa här (PDF). I dokumentet finns även en mer ingående förklaring och motivering till varför motionen avslås.


Välkommen på årsmöte 8 maj kl 16.00 i Tölögården

 • Ärenden enligt stadgar.
 • Förslag till dagordning kommer i brevlådan senare.
 • Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1/4, för att hinna behandlas innan mötet. Motioner mailas direkt till vår sekreterare på sekreterare@brfbetula.se
 • Om du önskar komma i kontakt med valberedningen kan du antingen:
  • maila valberedningen@brfbetula.se
  • eller ringa Gert på tel. 0739-07 22 00 efter kl. 16.00.
  • Du kan också lägga/posta ett brev till ”Mor Brittas väg 5, 434 60 Kungsbacka”. Märk brevet med valberedning.

Med vänliga hälsningar Styrelsen Brf Betula