Värmen i lägenheterna

Elementens termostater i din lägenhet skall alltid vara uppskruvade på max. Det ger en ungefärlig temp på 21 grader mitt i rummen.

Fönster skall alltid vara stängda. 

Tilluftsventiler skall vara öppna. Om man upplever obehag av kyla kan man tillfälligt minska flödet i dem, eller stänga dem. Men då bör man öppna dem igen när man t ex åker hemifrån eller lägger sig.

All värme styrs från en värmecentral i huset. Den är dimensionerad för att ge 21 grader i husets alla rum.

Om strömmen går eller låset krånglar

Om du använder för många elektriska komponenter samtidigt i din lägenhet så att en huvudsäkring går så kommer strömmen till lägenheten att brytas. Då finns två val. Ett är gratis och ett får du själv betala för.

Vi har även fått rapporter från två boende i föreningen att deras vred på insidan på låset till ytterdörren har blivit löst, och då kan det bli problem med att låsa och låsa upp ytterdörren från insidan. Detta fixas enkelt genom att skruva fast vredet med en insexnyckel. Vi i styrelsen har en sådan insexnyckel till utlåning. Även här har du två alternativ. dessa alternativ är:

Alternativ 1, gratis. Du skickar du ett mail till styrelsens kontaktadress: kontakt@betula.se där du beskriver ditt problem. Vi är flera i styrelsen som kollar mailen varje dag, och du kommer med stor sannolikhet att kunna få hjälp av någon av oss i styrelsen att byta säkring, eller låna insexnyckel samma dag.

Alternativ 2, du själv betalar. Om du inte vill/har möjlighet att vänta på hjälp från styrelsen, så kan du kontakta Kungsriket fastighetsservice på telefonnummer: 0300 56 49 00. Då får du själv ansvara för att fråga Kungsriket hur mycket du kommer behöva betala och sedan själv betala fakturan som du får i brevlådan.

Parkeringsplatser

Nya parkeringsregler i Björkris

Hösten 2018 inför nya parkeringsregler för de kommunala parkeringsplatserna i Björkris. mer information finns på www.kungsbacka.se

Föreningen har blivit uppmanad av kommunen att dela ut P-tillstånd till dom som hyr utav oss.

Ni får 3 var, som gäller för er p plats som ni hyr via föreningen, så ni kan låna ut till eventuella besökare. Det skall läggas väl synligt i framrutan. Om ni inte använder p-tillståndet riskerar ni att få böter trots att ni betalar för platsen. Detta är något som kommunen avtalat med de som skall övervaka parkeringen och tyvärr inget som föreningen kan påverka.

När ni sagt upp er p-plats så skall tillstånden omgående lämnas åter till styrelsen.
Lämna 2 av tillstånden några dagar INNAN p-platsen är uppsagd.

Skicka ett mail till kontakt@brfbetula.se så kommer vi överens om en tid när någon ur styrelsen  kan hämta dem.

Detta så den nya hyrestagaren får tillstånden i tid, och kan nyttja sin parkering.

Hälsningar

Styrelsen, Brf Betula

2018-11-17