Kort till återvinnings centralerna

En mängd kort (ÅVC-kort) till Återvinningscentralerna är på drift.

 

Vi vill att du senast 2018-12-15 mailar till kontakt@brfbetula.se

och uppger ditt namn, adress, lgh nr OCH numret på ditt ÅVC-kort.

De kort som inte rapporteras in kommer att spärras.

Det kostar sedan 125:- att få ett nytt kort, så det enklaste för dig är att skicka ett meddelande om vilket kort just du har.

Tack för hjälpen!

Hälsningar

Styrelsen, Brf Betula

2018-11-17

Parkeringsplatser

Nya parkeringsregler i Björkris

Hösten 2018 inför nya parkeringsregler för de kommunala parkeringsplatserna i Björkris. mer information finns på www.kungsbacka.se

Föreningen har blivit uppmanad av kommunen att dela ut P-tillstånd till dom som hyr utav oss.

Ni får 3 var, som gäller för er p plats som ni hyr via föreningen, så ni kan låna ut till eventuella besökare. Det skall läggas väl synligt i framrutan. Om ni inte använder p-tillståndet riskerar ni att få böter trots att ni betalar för platsen. Detta är något som kommunen avtalat med de som skall övervaka parkeringen och tyvärr inget som föreningen kan påverka.

När ni sagt upp er p-plats så skall tillstånden omgående lämnas åter till styrelsen.
Lämna 2 av tillstånden några dagar INNAN p-platsen är uppsagd.

Skicka ett mail till kontakt@brfbetula.se så kommer vi överens om en tid när någon ur styrelsen  kan hämta dem.

Detta så den nya hyrestagaren får tillstånden i tid, och kan nyttja sin parkering.

Hälsningar

Styrelsen, Brf Betula

2018-11-17

Intresseanmälan inglasning av balkong

Under årsmötet 2018 beslutades det att föreningen ska samla in intresseanmälningar om inglasning av balkong. Det beslutades att 25% (29 lägenheter) ska vara intresserade för att styrelsen ska påbörja arbete med bygglov samt insamling av offerter för byggnationen. För att arbetet med byggnation ska påbörjas behöver minst 25% av lägenheterna gjort bindande beställning av inglasning.

Klicka här för att komma till intresseanmälan (eller ”För Medlemmar > intresseanmälan inglasning balkong”).

Tveka inte att kontakta styrelsen om du har frågor!

Info från styrelsen

Viktig info

 Vi har haft obehöriga i våra trappuppgångar som har sparkat och slagit på vissa av våra medlemmars dörrar, detta är polisanmält och vi har även bytt portkod.

Vi i Styrelsen har en önskan till våra medlemmar och det är:

  • Släpp inte in någon i trappuppgången som ni inte känner igen och se till så att dörren går igen bakom er.
  • Detsamma gäller om någon ringer på eran porttelefon och ni inte väntar besök, släpp då ej in dem utan dem får ringa igen till den dem skall till. Tack på förhand!

Mvh
Styrelsen