Serviceläge

För att föreningens huvudnyckel ska kunna användas för att komma in i din lägenhet måste du godkänna att vi går in i din lägenhet genom att ställa ditt lås i ”serviceläge”. Detta kan vara nödvändigt vid till exempel reparationer eller besiktning.

Så här gör man för att ställa dörren i serviceläge

  1. Lås dörren utan att dra ut nyckeln
  2. Vrid nyckeln 45 grader till läge ”klockan 10” (bild 1)
  3. Dra ut nyckeln så att nyckelhålet är vridet till ”klockan 10” (och pekar mot det lilla s:et) när du lämnar lägenheten (bild 2)