För mäklare

Medlems- och lägenhetsuppgifter

Medlems- och lägenhetsuppgifter kan fås från föreningens ekonomiska förvaltare, Bredablick (www.bredablickforvaltning.se) och de nås lättast på kontaktformuläret på deras hemsida.

Dokument

Frågor & svar

Finns det några planerade avgiftshöjningar eller större ombyggnationer?
– Nej, enbart löpande underhåll.
– I januari 2024 höjs avgiften med 9%.

Tillåts ägande av juridisk person?
Nej, medlemskap i föreningen beviljas endast till fysiska personer.

Tillåts ägare som inte bor i lägenheten?
Ja, men varje enskild ägare måste äga minst 10%.

När hanteras medlemsansökningar?
Ca 3 gånger per månad

Vad gäller med el, vatten, värme och ventilation?

  • I månadsavgiften ingår värme (fjärrvärme) och vatten. Det ingår inget kollektivt elavtal utan varje hushåll tecknar ett eget.
  • Fastigheten ventileras med mekanisk frånluft.

Ingår bostadsrättstillägg?
Nej, varje hushåll måste själv göra detta tillägg i sin hemförsäkring.

Ingår TV, bredband och telefoni?
Fastigheten är ansluten till Tele2 (fiber). Föreningen köper ett grundutbud som kostar 189kr per månad och lägenhet (obligatorisk kostnad). Denna kostnad tillkommer utöver avgiften till föreningen. I grundutbudet ingår ett basutbud av TV-kanaler (SVT1 till TV12 inklusive SVTs HD-kanaler och TV4HD), bredband 250/250 mbit samt IP-telefoni.

Finns det parkeringsplatser?
Ja, 45 st (varav 24 med laddmöjlighet). Kö-system tillämpas.