Kallelse föreningsstämma

Samtliga medlemmar i Brf Betula inbjudes härmed till föreningsstämma söndag 2024-04-21, klockan 17:00 i björkrisskolans matsal. Övriga handlingar så som årsredovisning samt revisorsberättelse finns att ladda ner inom de närmsta dagarna under dokument.

Att närvara vid stämman är ett utmärkt tillfälle att förhöra sig om föreningens ekonomi.

Om du inte har möjlighet att ladda ner årsredovisningen och vill ha ett utskrivet exemplar eller har frågor v.v. kontakta styrelsen kontakt@brfbetula.se eller via brevlådan som finns i soprummet på gården.

Om du själv inte har möjlighet att komma, begär en fullmakt via kontakt@brfbetula.se om du vill låta annan person närvara vid stämman, eller lägg ett meddelande i vår brevlåda. Glöm inte att uppge ditt namn och lgh nr.

Ny avgift för parkering

Från och med 1 april 2024 höjer Kungsbacka Kommun avgiften på våra parkeringar. Avgiften för föreningens parkeringsplatser kommer öka med 150 kr vilket är enligt vårt avtal med Kungsbacka Kommun. Våra vanliga parkeringsplatser kommer kosta 450 kr och laddplatser 500 kr.

Enligt föreningens avtal med Kungsbacka Kommun ska avgiften uppräknas årsvis så att den alltid motsvarar 150% av kommunens taxa för boendekort. Detta kommer att faktureras retroaktivt från 1 april 2024 vilket syns på våra fakturor som skickas ut i juli.

Har ni frågor om detta kontakta Kungsbacka Kommun, nämnden för teknik.

Valberedning

Hej alla medlemmar i Brf Betula!

Vi hoppas att ni alla har haft en bra start på det nya året!

Just nu söker vi engagerade medlemmar som är villiga att delta som ledamöter eller suppleanter i styrelsen och bidra till att forma vår förenings framtid. Om du är intresserad av att bidra i styrelsens verksamhet, är du varmt välkommen till ett informationsmöte kl. 18:30 den 21 februari i vårat styrelserum som ligger längst upp på Mor Brittas väg 7, där vi möter upp er vid porten!

Har du andra frågor är du välkommen att kontakta valberedningen på valberedningen@brfbetula.se

Med vänliga hälsningar, Gustav Hansson, Valberedning Brf Betula

Cykelrensning och pris på laddplatser

Hej alla medlemmar!

Då vi har många cyklar i vårt cykelställ och cykelförråd som vi tror inte används har vi beslutat att göra en rensning. Vi i styrelsen har satt snören på alla cyklar. Om man vill ha kvar sin cykel tar man bort snöret innan den 2/7. Efter den 2/7 kommer vi att förvara cyklarna i styrelsens förråd under ytterligare 4 veckor och sedan skänka/slänga cyklarna.

Vi har ändrat priset på parkeringsplatserna med laddmöjlighet:
430kr/månad (plus 20kr faktura från ElBilBox, så totalt 450kr)
4kr/kWh inkl moms, fast pris.
De som står på laddplatser idag som inte använder laddningen kommer fortsätta betala samma pris som innan.

Har ni frågor kan ni skicka dem till kontaktmailen eller lägga ett brev i den gröna brevlådan i soprummet på innergården.

Ha en fin sommar!

MVH Styrelsen

Kallelse till Föreningsstämma

Medlemmarna i Brf Betula inbjudes härmed till Föreningsstämma 2023.

Söndag 2022-04-23 kl. 17.00 i Björkrisskolans matsal.

I kallelsen bifogas dagordning och valberedningens förslag. Inga motioner har inkommit.
Övriga handlingar så som årsredovisning samt revisorsberättelse finns att ladda ner på hemsidan.
Om du inte har möjlighet att ladda ner årsredovisningen och vill ha ett utskrivet exemplar eller har frågor v.v. kontakta styrelsen kontakt@brfbetula.se
eller lägg ett brev brevlådan som finns i soprummet på gården.
Kan du själv inte komma, begär en fullmakt via kontakt@brfbetula.se om du vill låta annan person närvara vid stämman, eller lägg ett meddelande i vår brevlåda.
Glöm inte att uppge ditt namn och lgh nr.
Kallelse finns i din/er brevbox.

MVH Styrelsen.

Brf Betula i Kungsbacka 2023-04-07