Kallelse föreningsstämma

Samtliga medlemmar i Brf Betula inbjudes härmed till föreningsstämma söndag 2024-04-21, klockan 17:00 i björkrisskolans matsal. Övriga handlingar så som årsredovisning samt revisorsberättelse finns att ladda ner inom de närmsta dagarna under dokument.

Att närvara vid stämman är ett utmärkt tillfälle att förhöra sig om föreningens ekonomi.

Om du inte har möjlighet att ladda ner årsredovisningen och vill ha ett utskrivet exemplar eller har frågor v.v. kontakta styrelsen kontakt@brfbetula.se eller via brevlådan som finns i soprummet på gården.

Om du själv inte har möjlighet att komma, begär en fullmakt via kontakt@brfbetula.se om du vill låta annan person närvara vid stämman, eller lägg ett meddelande i vår brevlåda. Glöm inte att uppge ditt namn och lgh nr.

Ny avgift för parkering

Från och med 1 april 2024 höjer Kungsbacka Kommun avgiften på våra parkeringar. Avgiften för föreningens parkeringsplatser kommer öka med 150 kr vilket är enligt vårt avtal med Kungsbacka Kommun. Våra vanliga parkeringsplatser kommer kosta 450 kr och laddplatser 500 kr.

Enligt föreningens avtal med Kungsbacka Kommun ska avgiften uppräknas årsvis så att den alltid motsvarar 150% av kommunens taxa för boendekort. Detta kommer att faktureras retroaktivt från 1 april 2024 vilket syns på våra fakturor som skickas ut i juli.

Har ni frågor om detta kontakta Kungsbacka Kommun, nämnden för teknik.