Vad har hänt och vad händer?

Här kommer lite information från styrelsen om vad som hänt det senaste och vad som är på gång:

Årsmöte

I början av april hölls årsmöte i föreningen. I det stora hela följde mötet den i förväg utskickade dagordningen och inget nytt tillkom. En ny styrelse valdes och vilka som ingår i denna kan du får mer information om på styrelsessidan. Om du vill ha protokoll eller annan information från årsmötet så är du välkommen att höra av dig 🙂

Två-års-besiktning

Vi börjar närma oss sista dagen (2017-04-30) för att Läs mer