Nytt datum för Årsstämma

I utskick Motionsmall som delades ut i söndags 2022-03-06 angavs att stämma kommer att hållas söndag 2022-04-10. För att vår ekonomiska förvaltare på Bredablick skall kunna närvara kommer stämman hållas torsdag 2022-04-07. Formell kallelse kommer inom några veckor.