Parkeringsplatser

Nya parkeringsregler i Björkris

Hösten 2018 inför nya parkeringsregler för de kommunala parkeringsplatserna i Björkris. mer information finns på www.kungsbacka.se

Föreningen har blivit uppmanad av kommunen att dela ut P-tillstånd till dom som hyr utav oss.

Ni får 3 var, som gäller för er p plats som ni hyr via föreningen, så ni kan låna ut till eventuella besökare. Det skall läggas väl synligt i framrutan. Om ni inte använder p-tillståndet riskerar ni att få böter trots att ni betalar för platsen. Detta är något som kommunen avtalat med de som skall övervaka parkeringen och tyvärr inget som föreningen kan påverka.

När ni sagt upp er p-plats så skall tillstånden omgående lämnas åter till styrelsen.
Lämna 2 av tillstånden några dagar INNAN p-platsen är uppsagd.

Skicka ett mail till kontakt@brfbetula.se så kommer vi överens om en tid när någon ur styrelsen  kan hämta dem.

Detta så den nya hyrestagaren får tillstånden i tid, och kan nyttja sin parkering.

Hälsningar

Styrelsen, Brf Betula

2018-11-17