Problem med ventilation + utebelysning = åtgärdat

# Problem med ventilation på Björkrisvägen – Åtgärdat
För närvarande är det problem med ventilationen på Björkrisvägen. Felet är att fläkten går på väldigt lågt varvtal vilket gör att bland annat matos sprider sig mellan lägenheterna. Felet är felanmält till fastighetsskötaren och felsökning/reparation påbörjas måndag morgon.

 • Uppdatering 170321 kl 23:32:
  • Tekniker har varit på plats och felsökt och hittat felet som ej gick att åtgärda direkt. Ännu ingen information om när felet blir avhjälpt.
 • Uppdatering 170322 kl 17:50:
  • Felet är att hela fläktmotorn är trasig. En ny är beställd och förhoppningsvis blir den bytt under torsdag eller fredag.
 • Uppdatering 170328 kl 11:55
  • Felet åtgärdat!

# Problem med utebelsyning på gården – Åtgärdat
Det är problem med utebelysningen på gården och även denna är felanmäld.

 • Uppdatering 170321 kl 23:32:
  • Felet åtgärdat!