Ändring av motion till årsmötet

En rättelse har gjorts i den inkomna motionen som gäller rökförbud. Styrelsen har tidigare valt att bifalla motionen men har nu valt att ändra till att ge avslag.

Orsaken till rättelsen är att det inkommit frågor och synpunkter kring motionen vilket gjort att vi valt att utreda förutsättningarna kring dess eventuella genomförande lite närmare. Vi har då funnit att rökförbudet som motionen föreslår inte kommer gå att genomföra i praktiken.

En uppdaterad version av motionen finns att läsa här (PDF). I dokumentet finns även en mer ingående förklaring och motivering till varför motionen avslås.


En reaktion på “Ändring av motion till årsmötet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *