Rapport från årsmötet 8/5

I söndags 8/5 hade föreningen årsmöte i Tölögården och totalt fanns 25 lägenheter representerade på plats och två genom i förhand inlämnade fullmakter. Mötet inleddes med genomgång av förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning och samtliga delar godkändes och lades till handlingarna. Vidare gicks revisorns berättelse igenom och revisorn tillstyrkte styrelsens ansvarsfrihet i denna.

Mötet fortsatte med val av styrelse inför kommande period. Styrelsen kommer ha följande sammansättning under 2016-2017:

(Poster förutom ordförande fastställs vid kommande konstituerande styrelsemöte)

  • Tobias Herbertzon – ordförande
  • Magnus Inghardt – ledamot
  • Lars-Henrik Enered – ledamot
  • Richard Laaneoks – ledamot
  • Sven Brodén – ledamot
  • Lisa Larsson – suppleant
  • Martin Hermansson – suppleant
    • Till valberedningen valdes Simon Krüger (sammankallande), Sofie Moberg och Arja Persson.

Vidare behandlades samtliga propositioner och inkomna motioner. Årsmötet röstade i samtliga fall enligt de rekommendationer som styrelsen i förväg lämnat med avseende på genomförbarhet (Observera att motionen ang. rökförbud avslogs, vilket i förväg aviserats här).

Under årsmötet fanns det möjlighet att sätta upp sig på intresselistor för inglasning av balkong, för montering av markis samt för intresse av att ta fram offert för byggandet av en övernattningslägenhet. Om du inte var med på mötet och vill sätta upp dig på en eller flera intresselistor, så kontaktar du styrelsen. Din intresseanmälan behöver ha inkommit senast 2016-06-30, glöm inte att ange fullständigt namn och lägenhetsnummer.

Årsmötet avslutades med att tacka av Hanna Wadström, Ellinor Van Ampt, Arja Persson, Joachim Andersson, Gert Rugner och Lars Hilpold som avslutat sina styrelse- respektive valberedningsuppdrag för den här gången!

Protokollet från årsmötet kommer finnas tillgängligt inom kort

Hör gärna av dig via kontaktformuläret eller genom att kommentera inlägget om du har frågor!


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *