Riktlinjer för uteplats/altan och balkong

Eftersom det inkommit frågor angående vad som gäller när man önskar montera t.ex. vindskydd och liknande vid sin uteplats har vi tagit fram riktlinjer för vad som gäller på på balkong och uteplats. Dessa har förts in i ordningsreglerna och ser ut såhär:

”Uteplats/altaner, balkonger

Dessa ytor skall användas på så sätt att det ger ett vårdat intryck. Att grilla är tillåtet med gasolgrill eller elgrill, att grilla med kolgrill är förbjudet förutom på föreningens utsatta grillplats. Blomlådor skall placeras innanför balkong/terrassräcket, blomkrukor skall vara med tillhörande fat samt amplar får inte monteras om det finns grannar under.

Till marklägenheterna hör ett område som är markerat med stenplattor. Markområdet utanför hör till och sköts av föreningen. Häckar vattnas av boende, men klipps av föreningen. Ansvaret för balkonger och terrasser åligger föreningen. Att göra ingrepp i balkonggolv kräver styrelsens godkännande.

Vill du sätta upp vind-/insynsskydd så har styrelsen tagit fram förslag. För att fastigheten ska hålla sitt enhetliga utseende får färgsättningen på vind-/insynsskydd vara i föreningens förutbestämda färgval och enfärgade vilket också följer arkitektens instruktion. (Beslut från styrelsen). Om du är intresserad av vind-/insynsskydd så kontaktar du styrelsen för att få mer information. Alla andra lösningar som sätts upp kommer att uppmärksammas och tas bort! Åkommor på balkongräcke eller fasad debiteras lägenhetsinnehavaren.”

Sammanfattningsvis: Om du önskar sätta upp vindskydd/staket, kontakta styrelsen så får du mer information om var du kan inhandla detta.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *