Ansökan om inglasning för resterande balkonger

Ang. inglasning för boende med balkong som vetter mot Mor Brittas väg, styrelsen hjälpte Lumon att skriva en ny ansökan vilken skickades till Kungsbacka kommun i slutet av oktober. Den skickades med brev enl. kommunens  eget önskemål. I mitten av december kontaktade styrelsen kommunen för att se hur de behandlat vår ansökan och fick då veta att de inte tagit emot någon – alls.

Lumon skickade ny ansökan, denna gång via epost och då fick vi i w950 ( 2019 vecka 50) svar att kommunen tagit emot densamma.

Styrelsen gör allt vi kan men det är inte så lätt när det kommer till samarbete med kommunen.

Vårt diarienr för den nya ansökan är 2019KC118094.

Fastighetsbeteckning Skårby 3:43


Intresseanmälan inglasning av balkong

Under årsmötet 2018 beslutades det att föreningen ska samla in intresseanmälningar om inglasning av balkong. Det beslutades att 25% (29 lägenheter) ska vara intresserade för att styrelsen ska påbörja arbete med bygglov samt insamling av offerter för byggnationen. För att arbetet med byggnation ska påbörjas behöver minst 25% av lägenheterna gjort bindande beställning av inglasning.

Klicka här för att komma till intresseanmälan (eller ”För Medlemmar > intresseanmälan inglasning balkong”).

Tveka inte att kontakta styrelsen om du har frågor!