Information från valberedningen

Är du intresserad av att arbeta för vår bostadsrättsförenings bästa och engagerad dig i styrelsearbetet? Du kanske har bra kunskaper och erfarenheter att bidra med?
De personer vars mandat går ut i år är Elisabeth Kallhed Wijk (ordförande), Lisa Larsson (ledamot) och Lars-Henrik Enered (vice ordförande).
Är du intresserad av att ta dig an ett uppdrag i styrelsen, skicka ett meddelande på valberedningens kontaktsida, eller lägg en lapp i vår brevlåda i soprummet senast den 28/2 med vilket uppdrag du är intresserad av samt namn, adress och telefonnummer och tejpa igen. Märk Valberedningen.
Jag (Sara) eller Johanna kommer att höra av oss till dig.

Med vänlig hälsning Valberedningen

Sara Fredlinger och Johanna Lindahl 

Information om årsstämma 2021

Styrelsen kommer att kalla till stämma söndag 11:e april 2021. Formell kallelse till stämman kommer vara medlemmarna tillhanda enligt stadgar.

För de medlemmar som önskar lämna motioner till stämman skall dessa vara styrelsen tillhanda senast fredag 12:e mars 2021. Mall för motionens utförande finner ni nedan. Motioner görs på sidan kontakt eller skickas till styrelsens e-mail kontakt@brfbetula.se. Man kan också lägga ett brev i styrelsens brevlåda i sophuset på gården. Frågor som inte motionerats i tid kommer ej att behandlas på stämman.

Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida i god tid innan föreningsstämman. Medlem som önskar utskrivet exemplar ombeds kontakta styrelsen.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen


Motionsmall:

Motion till BRF Betula I Kungsbacka

Datum:
Motionär/motionärer:
Lägenhetsnummer:

Rubrik – Informativ och tydlig

Bakgrund – Vad är anledningen till att motionen behöver ställas? Ange bakgrundsfakta som är viktiga i sammanhanget.

Motivering – Beskriv problemet och varför det finns behov att lösa frågan. Beskriv även eventuella hinder eller problem.

Förslag till beslut/yrkande – Beskriv förslag till beslut/yrkande.

Bifoga eventuella bilagor

Dåligt med varmvatten på Mor Brittas väg

Uppdatering: Nu kommer varmvattnet som det ska!


Det är just nu dåligt med varmvatten på Mor Brittas väg. Det beror enligt Peter -Kungsriket på att en ventil gått sönder. Han undersöker just nu när man kan få tagi en ny (måste tydligen beställas). Det produceras lite varmvatten men om uttaget är för stort ”hänger” det sig.

Duscha snabbt och på tider då det inte är så mkt folk i huset. Kanske mitt på dagen eller sent på kvällen.

God fortsättning!

20-dag Knut och granen skall ut

Som vanligt ställer du ut granen mot räcket vid lekplatsen. Granen skall ställas där senast kvällen den 13:e januari, annars får du själv se till att den kommer till ÅVC. Inga granar får slängas i soprummen.

Rensning i cykelstället

Styrelsen vill informera om att en rensning i vårt cykelställ kommer att ske i början av mars. Förmodligen finns ett antal cyklar som är ”övergivna”. För att vi skall veta vilka cyklar som ingen äger eller vill ha kommer cyklarna att märkas upp med en lapp med ett datum, 2021-02-28, då lappen måste vara borttagen.

Styrelsen kommer alltså att märka samtliga cyklar med en lapp som kommer att fästas på styre eller pakethållare.

Du som använder och eller vill ha kvar din cykel måste alltså ta bort lappen.

Endast cyklar som har lappen kvar kommer att avlägsnas från cykelstället.

En firma som renoverar trasiga cyklar kommer att kontaktas och de cyklar de inte vill ha kommer att köras till Barnamossen.

Kameraövervakning av vindsförråden

På det senaste årsmötet bestämdes att vi ska sätta upp övervakningskameror i föreningen. Detta på grund av att vi haft inbrott bland vindsförråden, och flera gånger fått besök av obehöriga i våra trappuppgångar.

När kamerorna monterats kommer vi att sätta upp skyltar utanför entréerna för att informera om att området är kamerabevakat.

Bevakningen kommer ske helt offline; kamerorna är alltså inte uppkopplade till något nätverk och är helt säkra från utsidan. Alla inspelningar tas automatiskt bort efter 30 dagar.

Vill ni ha mer information eller om ni har invändningar så ska ni kontakta styrelsen på brfbetula.se/kontakt, maila kontakt@brfbetula.se, eller lägga ett brev i den gröna brevlådan i sophuset.

Ni kan läsa om lagar och regler om kamerabevakning på datainspektionens hemsida. Där kan man också läsa om vilka rättigheter man har som bevakad.

Prenumerera på nyheter och utskick

Vi har uppdaterat vårt system som har hand om prenumerationer via e-post. Den information och de nyheter som hittills meddelats via brev och lagts i era brevboxar, kommer fr.o.m. nu att skickas via epost. De som inte har möjlighet att ta emot e-post kan lägga ett brev till styrelsen i den gröna brevlådan sophuset, så fortsätter vi dela ut meddelanden till era postboxar som vanligt.

Ni som redan har fyllt i era uppgifter kommer få den här nyheten till er e-mail. Ni behöver inte göra någonting!

De som inte gjort det kan fylla i era uppgifter på sidan nedan:

Obs: de som prenumererat för längesedan måste prenumerera igen! Har du inte fått en uppdatering till din e-mail med den här nyheten så måste du skriva in dina uppgifter igen.

Om ni har frågor om detta kan ni fylla i formuläret under kontakt, eller lägga ett brev i den gröna brevlådan i sophuset.

Kallt i lägenheten?

Flera medlemmar har uttryckt att de har alldeles för kallt. Vårt värmesystem sköts elektroniskt av eGain, men mätare finns inte i samtliga lägenheter varför det kan vara så att vissa har det kallare.

Föreningen har sensorer som mäter värme i lägenheterna. Anmäl till styrelsen på sidan kontakt om du vill mäta hur kallt det är i din lägenhet. Sensorerna ska monteras på en lämplig innervägg ca 160 cm ovanför golvet. Den ska anslutas till ett vägguttag (drivs alltså med el) och antingen skruvas upp på väggen, eller sättas upp med dubbelhäftande tejp. Detta får medlemmen själv avgöra. Sensorerna måste sitta uppe minst 2 veckor för att mätresultatet skall bli riktigt.