Viktiga nyheter

CORONA-viruset ställer till det

5-årsbesiktning, Årsmöte, Sophantering, Inglasning – bygglov

5-Årsbesiktning:

Några medlemmar har haft ett avlopp som läckt under köksbänken. Man måste lossa golvsockeln för att se det – vilket inte är helt lätt.

Eftersom man har skjutit på 5-årsbesiktningen p.g.a. Corona-viruset finns det fortfarande tid att undersöka. Det är dock lite bråttom eftersom fel ska vara anmälda innan den 1a april om det ska komma med till 5-årsbesiktningen vilket betyder att om du upptäcker en sådan läcka i din lägenhet ska det anmälas till styrelsen senast 31/3.

Många medlemmar märkte säkert under fredag 20/3 att det inte blev ngn besiktning i lägenheterna. Varför kan ni läsa i bilagan från vår besiktningsman här nedan:

”Brf. Betula Göteborg 2020-03-20
Garantibesiktning 5år
Den inplanerade grantibesiktningen efter 5 år som var planerad till i dag, 2020-03-30, fick med kort varsel ställas in då entreprenör, underentreprenör och i viss mån beställare har som fått direktiv att inte ha personlig kontakt. Man var därför inte beredd att gå in lägenheterna och det finns boende som inte ät beredda att släppa in en besiktningsgrupp.

Garantibesiktning genomfördes av mark samt tak och fasad. Jag gjorde själv garantibesiktning av allmänna ytor och trapphus. Bilagor för detta kommer till föreningen så snart som möjligt. De anmälningar som gjorts av boende i föreningen kommer att sammanställas av mig och skickas till Tornstaden och övriga besiktningsmän. På så vis blir anmärkningarna anmälda inom garantitiden, som slutar 2020-04-01.
Föreningen har rätt att anmäla punkter ända fram till detta datum, på samma sätt som man gjort tidigare.

Vi besiktningsmän kommer att göra en första bedömning om det finns anmärkningar som inte kan klassas som garantifel. Övriga anmärkningar kommer att behöva bedömas på plats vid ett senare tillfälle. Tid för detta är förstås i dag inte möjligt att säga. Allt beror på hur läget i landet utvecklas och vad myndigheter ger för riktlinjer. Jag kommer att hålla kontakt med styrelsen och Tornstaden framöver och vi kommer att följa de direktiv som regering och myndigheter kan komma att utfärda. Allas förhoppning är att den nuvarande situationen ska ändras till det bättre så att vi kan genomföra en bedömning på plats av anmälningar så snart som möjligt.
Jag tror att alla inser allvaret i situationen och förstår de prioriteringar som vi alla måste göra”

Pehter Hill
Besiktningsman
Mårtensson & Håkanson AB

Nytt datum för årsmöte är satt till 25:e juni kl 18:00

Det positiva är att det finns mer tid att inkomma med motioner!

Enligt stadgar i vår förening ska årsmöte hållas mellan mars – juni. Skulle vi behöva hålla årsmöte senare än juni måste Bolagsverket medge undantag då vi har kalenderår som redovisningsperiod.


Sopsorteringen

Med tanke på att folk uppmanas att arbeta hemifrån och restriktioner lagts om vårt resande mm. måste vi be er att fundera över ert beteende i soprummen.

Vad ska vi göra om personalen som sköter vår sopsortering inte kommer – d.vs. är sjukskrivna?

Vi MÅSTE ha omsorg om varandra, vi som bor här är unga, gamla och mittemellan.

När det ligger skräp på golven för att kärlen är överfulla av (oftast) inte ihopvikta kartonger, är det svårt att komma fram med kryckor eller rullator.

Är det fullt så ta med det som kan återvinnas hem igen.

Släng det som kan och får slängas – sorterat – i soprummet – i annat fall får

du ta dig till en ÅVC, det är ju därför vi har ÅVC- korten.

Kan vi få ordning på sopsorteringen rymmer kärlen betydligt mer.

Inglasning

Bygg och Miljöförvaltningen i Kungsbacka kommun är som ni kanske vet, inte så lätta att ha att göra med. För att de överhuvudtaget ska behandla vår nya ansökan, vilken avser de lägenheter som har balkong mot Mor Brittas väg, kräver de att – vi avslutar det första bygglovet.

VIKTIGT
Detta betyder att:

Ni som bor på Mor Albertinas väg och Björkrisvägen med balkong mot gården och mot Göteborgsvägen som funderat på om nu vill glasa in eller inte – måste bestämma senast 2020-04-03 om ni vill glasa in. Detta datum är viktigt!

Redan nu har 2 medlemmar meddelat att de vill glasa in.
Häng på, så kan ni kanske pressa priset.

Har ni inte hört av er till styrelsen innan detta datum kommer föreningen att ansöka om ett slutbesked vilket innebär att bygglovet stängs.

Först då den första ansökan om inglasning är avslutad, kan föreningen begära (enl. kommunen) att de ska behandla vår nya ansökan vilken alltså rör ansökan för medlemmar som har balkong mot Mor Brittas väg.

Enligt information som kommit styrelsen tillhanda är inte detta 

ett brukligt förfarande. Det första bygglovet skulle vara giltigt i 5 år.

Många andra kommuner kan behandla flera ansökningar samtidigt…

Men – vi bor i Kungsbacka. Om – ngn i vår förening har erfarenhet av hur man behandlar dessa frågor i andra kommuner – får ni gärna återkomma till styrelsen med tips.

Njut av den soliga helgen!

Hälsar styrelsen

Viktigt: Efterkontroll av besiktningspunkter 24 & 25 januari – Ställ dörren i serviceläge

Den 24 och 25 januari (onsdag och torsdag) är det dags för efterkontroll av besiktningspunkter. Under dagarna kommer besiktningsmannen, tillsammans med en representant från antingen styrelsen eller Kungsrikets Fastighetsservice, besöka alla lägenheter för att kontrollera att lämpliga åtgärder utförts för att avhjälpa de fel som besiktningsmannen anmärkt på vid tidigare besiktning.

För att denna kontroll ska gå smidigt ber vi dig att ställa dörren i serviceläge båda dagarna om du inte är hemma.

Påminnelse till boende på Björkrisvägen 11, 13 och 15

Under kommande vecka (6/11 – 10/11) kommer Tornstadens hantverkare finnas på plats på Björkrisvägen 11, 13 och 15 för att utföra åtgärder av besiktningsanmärkningar. Det kommer även finnas personal från Cove på plats för att uppgradera köksfläktar.

Vi vill därför påminna boende i dessa trappor att från och med måndag morgon sätta upp lappen med besiktningsanmärkningar på insidan av dörren samt ställa dörren i serviceläge när du inte är hemma. Dörren behöver vara i serviceläge tills alla punkter på besiktningsprotokollet är avbockade och köksfläkten är uppgraderad.

Obs, om du bor i en trappa där Tornstaden varit någon av de tidigare veckorna och alla punkter på ditt besiktningsprotokoll ännu inte blivit avbockade: Skicka ett meddelande till styrelsen med vad som ännu inte åtgärdats och fortsätt ha dörren i serviceläge.

 

Fortsätt att ha dörren i serviceläge

Vi har fått en del frågor om vad man ska göra om man bor i en trappa där åtgärder utfördes föregående vecka och där alla punkter på besiktningsprotokollet ännu inte blivit avbockade av Tornstadens hantverkare.

Svaret vi fått från Tornstaden är att alla åtgärder inte hunnits med och att man därför kommer gå tillbaka till förra veckans trappor och utföra arbeten (detta gäller även ej uppgraderade fläktar). Vi ber därför alla att fortsätta ha dörren i serviceläge tills alla punkter är avbockade på besiktningsprotokollet (som du ska sätta upp på insidan av dörren 🙂 ) och/eller tills köksfläkten har blivit uppgraderad.

Om du har frågor är du som vanligt välkommen att kontakta styrelsen!

Påminnelse till boende på Mor Brittas Väg 5 & 3 och Björkrisvägen 17

Under kommande vecka (30/10 – 3/11) kommer Tornstadens hantverkare finnas på plats på Mor Brittas Väg 5, Mor Brittas väg 3 och Björkrisvägen 17 för att utföra åtgärder av besiktningsanmärkningar.

Vi vill därför påminna boende i dessa trappor att från och med måndag morgon sätta upp lappen med besiktningsanmärkningar på insidan av dörren samt ställa dörren i serviceläge när du inte är hemma. Dörren behöver vara i serviceläge tills alla punkter på besiktningsprotokollet är avbockade och köksfläkten är uppgraderad.

 

Dags för åtgärd av besiktningsanmärkningar

Under vecka 43, 44 och 45  kommer Tornstaden (som byggt våra hus) åtgärda de eventuella fel och brister som besiktningsmannen anmärkt på under två-års-besiktningen. Besiktningsprotokollet från just din lägenhet kommer inom kort i brevlådan.

Utöver Tornstadens åtgärder kommer Cove (leverantör av köksfläktarna) besöka alla lägenheter för att installera en så kallad volymdel på våra köksfläktar som ska förbättra fläktens funktion.

Tidsplan:

Vecka 43 (23/10 – 27/10) : Mor Albertinas  Väg 4, Mor Albertinas Väg 6 och Mor Brittas väg 7.

Vecka 44 (30/10 – 3/11) : Mor Brittas Väg 5, Mor Brittas Väg 3 och Björkrisvägen 17.

Vecka 45 (6/11 – 10/11) : Björkrisvägen 15, Björkrisvägen 13 och Björkrisvägen 11.

För att du ska då punkterna från besiktningsprotokollet åtgärdade och köksfläkten uppgraderad behöver du göra följande:

  1. Tejpa upp besiktningsprotokollet på insidan av ytterdörren så att hantverkare från Tornstaden enkelt kan bocka av utförda arbeten.
  2. Ställa dörren i serviceläge under veckan som Tornstaden finns i ditt Du vet att allt är klart när alla punkter är avprickade och köksfläkten är uppgraderad. I vissa lägenheter har besiktningen genomförts utan anmärkningar, och då kan du hoppa över steg 1.

Observera att veckan som Tornstadens hantverkare är i ditt hus är det enda tillfället som finns att få felen åtgärdade utan att själv behöva stå för kostnaden. Det är därför viktigt att komma ihåg att ha dörren i serviceläge tills alla punkter på besiktningsprotokollet är åtgärdade och köksfläkten uppgraderad.

Vi vill även nämna att det inte finns möjlighet att boka in tider med hantverkarna eftersom olika typer av åtgärder kommer utföras under olika dagar och tider under veckan.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta styrelsen!

Nu är två-års-besiktningen klar!

Nu är två-års-besiktningen klar och alla lägenheter (utom tre) har blivit besiktigade!

Vad som händer härnäst är att Tornstaden preliminärt börjar åtgärda de fel som besiktningsmannen tagit upp under vecka 44. Målet är att alla åtgärder ska vara klara till 30 november. När Tornstaden är klara kommer en slutbesiktning göras – mer information om denna kommer längre fram.

Innan Tornstaden börjar med sina åtgärder kommer alla lägenheter ha fått ta del av protokollet från besiktningen.

Uppdatering 2017-10-16: Åtgärderna påbörjas vecka 43.