Viktiga nyheter

CORONA-viruset ställer till det

5-årsbesiktning, Årsmöte, Sophantering, Inglasning – bygglov

5-Årsbesiktning:

Några medlemmar har haft ett avlopp som läckt under köksbänken. Man måste lossa golvsockeln för att se det – vilket inte är helt lätt.

Eftersom man har skjutit på 5-årsbesiktningen p.g.a. Corona-viruset finns det fortfarande tid att undersöka. Det är dock lite bråttom eftersom fel ska vara anmälda innan den 1a april om det ska komma med till 5-årsbesiktningen vilket betyder att om du upptäcker en sådan läcka i din lägenhet ska det anmälas till styrelsen senast 31/3.

Många medlemmar märkte säkert under fredag 20/3 att det inte blev ngn besiktning i lägenheterna. Varför kan ni läsa i bilagan från vår besiktningsman här nedan:

”Brf. Betula Göteborg 2020-03-20
Garantibesiktning 5år
Den inplanerade grantibesiktningen efter 5 år som var planerad till i dag, 2020-03-30, fick med kort varsel ställas in då entreprenör, underentreprenör och i viss mån beställare har som fått direktiv att inte ha personlig kontakt. Man var därför inte beredd att gå in lägenheterna och det finns boende som inte ät beredda att släppa in en besiktningsgrupp.

Garantibesiktning genomfördes av mark samt tak och fasad. Jag gjorde själv garantibesiktning av allmänna ytor och trapphus. Bilagor för detta kommer till föreningen så snart som möjligt. De anmälningar som gjorts av boende i föreningen kommer att sammanställas av mig och skickas till Tornstaden och övriga besiktningsmän. På så vis blir anmärkningarna anmälda inom garantitiden, som slutar 2020-04-01.
Föreningen har rätt att anmäla punkter ända fram till detta datum, på samma sätt som man gjort tidigare.

Vi besiktningsmän kommer att göra en första bedömning om det finns anmärkningar som inte kan klassas som garantifel. Övriga anmärkningar kommer att behöva bedömas på plats vid ett senare tillfälle. Tid för detta är förstås i dag inte möjligt att säga. Allt beror på hur läget i landet utvecklas och vad myndigheter ger för riktlinjer. Jag kommer att hålla kontakt med styrelsen och Tornstaden framöver och vi kommer att följa de direktiv som regering och myndigheter kan komma att utfärda. Allas förhoppning är att den nuvarande situationen ska ändras till det bättre så att vi kan genomföra en bedömning på plats av anmälningar så snart som möjligt.
Jag tror att alla inser allvaret i situationen och förstår de prioriteringar som vi alla måste göra”

Pehter Hill
Besiktningsman
Mårtensson & Håkanson AB

Nytt datum för årsmöte är satt till 25:e juni kl 18:00

Det positiva är att det finns mer tid att inkomma med motioner!

Enligt stadgar i vår förening ska årsmöte hållas mellan mars – juni. Skulle vi behöva hålla årsmöte senare än juni måste Bolagsverket medge undantag då vi har kalenderår som redovisningsperiod.


Sopsorteringen

Med tanke på att folk uppmanas att arbeta hemifrån och restriktioner lagts om vårt resande mm. måste vi be er att fundera över ert beteende i soprummen.

Vad ska vi göra om personalen som sköter vår sopsortering inte kommer – d.vs. är sjukskrivna?

Vi MÅSTE ha omsorg om varandra, vi som bor här är unga, gamla och mittemellan.

När det ligger skräp på golven för att kärlen är överfulla av (oftast) inte ihopvikta kartonger, är det svårt att komma fram med kryckor eller rullator.

Är det fullt så ta med det som kan återvinnas hem igen.

Släng det som kan och får slängas – sorterat – i soprummet – i annat fall får

du ta dig till en ÅVC, det är ju därför vi har ÅVC- korten.

Kan vi få ordning på sopsorteringen rymmer kärlen betydligt mer.

Inglasning

Bygg och Miljöförvaltningen i Kungsbacka kommun är som ni kanske vet, inte så lätta att ha att göra med. För att de överhuvudtaget ska behandla vår nya ansökan, vilken avser de lägenheter som har balkong mot Mor Brittas väg, kräver de att – vi avslutar det första bygglovet.

VIKTIGT
Detta betyder att:

Ni som bor på Mor Albertinas väg och Björkrisvägen med balkong mot gården och mot Göteborgsvägen som funderat på om nu vill glasa in eller inte – måste bestämma senast 2020-04-03 om ni vill glasa in. Detta datum är viktigt!

Redan nu har 2 medlemmar meddelat att de vill glasa in.
Häng på, så kan ni kanske pressa priset.

Har ni inte hört av er till styrelsen innan detta datum kommer föreningen att ansöka om ett slutbesked vilket innebär att bygglovet stängs.

Först då den första ansökan om inglasning är avslutad, kan föreningen begära (enl. kommunen) att de ska behandla vår nya ansökan vilken alltså rör ansökan för medlemmar som har balkong mot Mor Brittas väg.

Enligt information som kommit styrelsen tillhanda är inte detta 

ett brukligt förfarande. Det första bygglovet skulle vara giltigt i 5 år.

Många andra kommuner kan behandla flera ansökningar samtidigt…

Men – vi bor i Kungsbacka. Om – ngn i vår förening har erfarenhet av hur man behandlar dessa frågor i andra kommuner – får ni gärna återkomma till styrelsen med tips.

Njut av den soliga helgen!

Hälsar styrelsen

Om strömmen går eller låset krånglar

Om du använder för många elektriska komponenter samtidigt i din lägenhet så att en huvudsäkring går så kommer strömmen till lägenheten att brytas. Då finns två val. Ett är gratis och ett får du själv betala för.

Vi har även fått rapporter från två boende i föreningen att deras vred på insidan på låset till ytterdörren har blivit löst, och då kan det bli problem med att låsa och låsa upp ytterdörren från insidan. Detta fixas enkelt genom att skruva fast vredet med en insexnyckel. Vi i styrelsen har en sådan insexnyckel till utlåning. Även här har du två alternativ. dessa alternativ är:

Alternativ 1, gratis. Du skickar du ett mail till styrelsens kontaktadress: kontakt@betula.se där du beskriver ditt problem. Vi är flera i styrelsen som kollar mailen varje dag, och du kommer med stor sannolikhet att kunna få hjälp av någon av oss i styrelsen att byta säkring, eller låna insexnyckel samma dag.

Alternativ 2, du själv betalar. Om du inte vill/har möjlighet att vänta på hjälp från styrelsen, så kan du kontakta Kungsriket fastighetsservice på telefonnummer: 0300 56 49 00. Då får du själv ansvara för att fråga Kungsriket hur mycket du kommer behöva betala och sedan själv betala fakturan som du får i brevlådan.

Kort till återvinnings centralerna

En mängd kort (ÅVC-kort) till Återvinningscentralerna är på drift.

 

Vi vill att du senast 2018-12-15 mailar till kontakt@brfbetula.se

och uppger ditt namn, adress, lgh nr OCH numret på ditt ÅVC-kort.

De kort som inte rapporteras in kommer att spärras.

Det kostar sedan 125:- att få ett nytt kort, så det enklaste för dig är att skicka ett meddelande om vilket kort just du har.

Tack för hjälpen!

Hälsningar

Styrelsen, Brf Betula

2018-11-17

Info från styrelsen

Viktig info

 Vi har haft obehöriga i våra trappuppgångar som har sparkat och slagit på vissa av våra medlemmars dörrar, detta är polisanmält och vi har även bytt portkod.

Vi i Styrelsen har en önskan till våra medlemmar och det är:

  • Släpp inte in någon i trappuppgången som ni inte känner igen och se till så att dörren går igen bakom er.
  • Detsamma gäller om någon ringer på eran porttelefon och ni inte väntar besök, släpp då ej in dem utan dem får ringa igen till den dem skall till. Tack på förhand!

Mvh
Styrelsen

Dammsugare upphittad!

I soprummet på Mor Brittas Väg har någon tappat sin dammsugare, dammsugarmunstycke, vattenkokare och riskokare. Du eller ni som tappat prylarna saknar dem förstås och därför var det tur att vi hittade dem!

Skämt åsido, detta gäller: I soprummen slänger vi saker utifrån vad som står på skyltarna ovanför tunnorna/kärlen. Övriga saker ska inte slängas/ställas där av den enkla anledningen att ingen kommer komma och hämta dem (samt att de ska återvinnas för miljöns skull).

En dammsugare, eller något annat soprums-inkompatibelt föremål som man vill slänga, ska lämnas på någon av kommunens återvinningscentraler. Alla lägenheter i Brf Betula har utrustats med ett återvinningskort som kan användas på återvinningscentralerna. Saknar du ett kort kontaktar du styrelsen så ordnar vi ett nytt.