Parkeringsplatser

En parkeringsplats utan laddmöjlighet kostar 400 kr/månad. En parkeringsplats med laddmöjlighet kostar 530kr/månad (+20kr faktura per månad). Parkeringsplatsen är inte knuten till lägenheter av storlek 1a, 2a eller 3a, d.v.s du kan då inte sälja din lägenhet med parkeringsplats eller med köplats. Lägenheter av storlek 4a eller 5a har företräde till en parkeringsplats per lägenhet. Detta innebär att om du köper en 4a eller 5a i föreningen så får du förtur i parkeringskön. Du (ditt hushåll) kan endast hyra en parkeringsplats åt gången. Kontakta styrelsen om du vill ställa dig i kön, säga upp din parkeringsplats eller om ni är två som vill byta parkeringsplats.Så fort det finns en ledig parkeringsplats tar vi kontakt med lägenhetsinnehavaren i kö-ordning.

Var aktsam om dina parkeringstillstånd. De skall lämnas tillbaka när du inte längre önskar hyra platsen. Det görs lämpligen i brevlådan i sophuset på gården. Ett tillstånd läggs lämpligen i kuvert, 3-4 dagar innan din hyrestid är slut och det andra senast kl 24.00 sista dagen. Det första tillståndet skall lämnas till nästa hyrestagare. Förkomna parkeringstillstånd faktureras hyrestagaren med 200:- /styck. Du skall meddela styrelsen på kontakt@brfbetula.se när du önskar upphöra att hyra platsen. Uppsägningstid är 1 kalendermånad.