Parkeringsplatser

Om parkeringsplats:

  • En parkeringsplats utan laddmöjlighet kostar 300 kr/månad. En parkeringsplats med laddmöjlighet kostar 530kr/månad.
  • Parkeringsplatsen är inte knuten till lägenheter av storlek 1a, 2a eller 3a, d.v.s du kan då inte sälja din lägenhet med parkeringsplats eller med köplats. Lägenheter av storlek 4a eller 5a har företräde till en parkeringsplats per lägenhet. Detta innebär att om du köper en 4a eller 5a i föreningen så får du förtur i parkeringskön.
  • Du (ditt hushåll) kan endast hyra en parkeringsplats åt gången.
  • Kontakta styrelsen om du vill ställa dig i kön, säga upp din parkeringsplats eller om ni är två som vill byta parkeringsplats.
  • Så fort det finns en ledig parkeringsplats tar vi kontakt med lägenhetsinnehavaren i kö-ordning.