Årsmöte 2017

Årsmöte i Brf Betula i Kungsbacka hålls Söndag 2/4 kl. 15.00 i Björkrisskolans matsal.

  • Ärenden enligt stadgar.
  • Kallelse delas ut senast 2 veckor innan mötet.

Motioner
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 12/3. Motionerna skickas in via kontaktssidan här på hemsidan eller i brevlådan på Mor Brittas väg 5. Det finns inga regler för hur en motion ska skrivas, men ett förslag på utformning kan vara såhär:

  1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad motionen handlar om.
  2. Förklara/beskriv vad motionen handlar om (behöver inte vara en lång beskrivning)
  3. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta.
  4. Skriv med ditt namn
  5. Skicka in!

Intresserad av styrelse- eller valberedningsarbete?
Vill du vara med och påverka ditt boende och hjälpa till i föreningen genom att medverka i styrelsearbetet eller bidra på annat vis? Kontakta då Valberedningen via kontaktformuläret nederst på styrelse-sidan här på hemsidan, eller ring Sofie i valberedningen (telefonnummer finns på lappen vid porten). För att nå valberedningen kan du också lägga/posta ett brev till:”Brf Betula, Mor Brittas väg 5, 434 60 Kungsbacka” – märk brevet med valberedning.