Asfaltering!

På måndag (19e april) kommer Sandahls att påbörja arbetet med att bredda gångbanan på innergården utanför Mor Brittas väg. Det beräknas ta 3-4 dagar.

Anledningen att gångbanan breddas är för att uppgång 7 och 3 har bara ingång inifrån gården och det blir problematiskt när det kommer flyttbilar som kör sönder våra gräsmattor. Alla andra uppgångar har entréer från gatan vilket betyder att ut-och inflyttande inte behöver använda gångbanorna på gården för detta ändamål.

Hälsar styrelsen