Viktig information till nya medlemmar

Hej alla nya medlemmar i BRF Betula, och även ni som hyr i andrahand! För att ni ska få ert namn på våra entrélistor samt er dörr och brevlåda så behöver ni själva hjälpa oss med vilka namn som ska stå. Skicka ett mail till kontakt@brfbetula.se med ditt lägenhetsnummer, adress och vilka namn som ni önskar ha på listorna.