Träffa valberedningen den 20:e mars!

Vill du vara med och påverka ditt boende och hjälpa till i föreningen genom att medverka i styrelsearbetet eller bidra på annat vis? Kom och träffa valberedningen i styrelserummet på Mor Brittas Väg 7 söndagen den 20/3 klockan 17-18 så berättar de mer!