Välkommen på årsmöte 8 maj kl 16.00 i Tölögården

  • Ärenden enligt stadgar.
  • Förslag till dagordning kommer i brevlådan senare.
  • Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1/4, för att hinna behandlas innan mötet. Motioner mailas direkt till vår sekreterare på sekreterare@brfbetula.se
  • Om du önskar komma i kontakt med valberedningen kan du antingen:
    • maila valberedningen@brfbetula.se
    • eller ringa Gert på tel. 0739-07 22 00 efter kl. 16.00.
    • Du kan också lägga/posta ett brev till ”Mor Brittas väg 5, 434 60 Kungsbacka”. Märk brevet med valberedning.

Med vänliga hälsningar Styrelsen Brf Betula


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *